11451.jpg
Atpakaļ

B14/C13

Swiss Education Group

CHE

W: www.swisseducation.com


Swiss Education Group ir Šveices labāko augstskolu alianse, kas speciālistus sekojošās jomās: viesmīlība, pasākumi, tūrisms, kulinārijas māksla, kūrorti un SPA, viesnīcu menedžments un viesnīcu dizains. Grupā ietilpst piecas skolas, kas atrodas dažādās Šveicēs pilsētās.


Swiss Education Group is an alliance of leading Swiss universities in training specialists in the following areas: hospitality, events, tourism, culinary arts, resorts and spas, hotel management, hotel design. The group includes five schools located in different towns of Switzerland.


Swiss Education Group - альянс ведущих высших школ Швейцарии по подготовке специалистов в следующих областях: гостеприимство, мероприятия, туризм, кулинарное искусство, курорты и СПА, гостиничный менеджмент, дизайн отелей. В группу входят пять школ, расположенных в разных городах Швейцарии.

B:

1 Apmācība ārzemēs
3 Augstskola, universitāteT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks