11451.jpg
Atpakaļ

B14/C13

Envirotech Education

AUS

W: www.envirotech.edu.au


Austrālijas izglītības kompānija Envirotech Education piedāvā starptautiski atzītas kvalifikācijas ekoloģijas un vides jomā, informācijas tehnoloģijās, komunikācijās un medijos, uzņēmējdarbībā un vadībā, mārketingā, tūrismā un kulinārijas mākslā. Mācības notiek 3 kampusos dažādās Austrālijas vietās


The Australian educational company Envirotech Education offers internationally recognized qualifications in the field of ecology and environment, information technology, communications and media, business and management, marketing, tourism and culinary arts. The training takes place on 3 campuses.


Австралийская образовательная компания Envirotech Education предлагает международно признанные квалицикации в области экологии и окружающей среды, информационных технологий, коммуникаций и медиа, бизнеса и управления, маркетинга, туризма и кулинарного искусства. Обучение проходит на 3 кампусах.

B:

1 Apmācība ārzemēs
2 Tehnikums, arodskola, arodvidusskola
3 Augstskola, universitāte
8 Koledža
9 Mācību centrsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks