11451.jpg
Atpakaļ

B20/C19

RĪGAS KOSMĒTIKAS SKOLA

LVA

M: info@kosmetikasskola.lv
W: www.kosmetikasskola.lv
T: +371 28388520


Rīgas Kosmētikas skola piedāvā personām ar vispārējo vidējo izglītību apgūt profesionālo vidējās izglītības programmu kosmetoloģijā un personām ar profesionālo vidējo un augstāko izglītību medicīnas nozarē - profesionālo tālākizglītības programmu kosmetoloģijā, kosmētiķa specialitātē.


The Riga Cosmetic School offers for persons with general secondary education acquire vocational secondary education program in cosmetology and for persons with vocational secondary and the highest education in the field of medicine - a professional continuing education program in cosmetology.


Рижская Kосметическая школа предлагает лицам со средним общим образованием освоить программу среднего профессионального образования по косметологии и лицам со средним или высшим образованием в области медицины – программу профессионального дальнейшего образования по косметологии.
K: Līga Krīgere

B:

9 Mācību centrs
11 Pieaugušo tālākizglītība
12 Privātskola
14 Tālmācība
18 Institūcijas, organizācijas un apvienībasT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks