11451.jpg
Atpakaļ

D2/E1

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

LVA

M: riseba@riseba.lv
W: www.riseba.lv
T: 67500265
F: 67500252
A: Meža iela 3, Rīga, LV-1048


Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" ir privāta augstskola ar 25 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē. Augstskola atrodas Rīgā, un tai ir filiāle Daugavpilī.


RISEBA is an inter-disciplinary, multicultural university providing the global labour market with intelligent, creative and independent thinking individuals. RISEBA stands for excellent education, internationally recognised degrees, high quality of graduates, excellent research base.


Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" является частным высшим учебным заведением с 25 летним опытом, которое предлагает конкурентоспособное образование и подготавливает специалистов и руководителей высокого уровня в сфере бизнеса и искусства для работы в международной среде.

P:

RISEBA piedāvā: *konkurētspējīgu izglītību bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās (kopskaitā – 22); *studijas latviešu, angļu vai krievu valodā; *studijas biznesa, komunikācijas, audiovizuālo mediju un arhitektūras virzienos; *iespēju iegūt dubultgrādu izvēlētajā specialitātē; *studijas ārzemēs Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros (RISEBA sadarbojas ar vairāk kā 90 universitātēm 32 valstīs); *50 budžeta vietas un 17 veida studiju maksas atlaides; *modernu studiju vidi – telpas un aprīkojumu (studiju process radošajās programmās notiek Baltijā lielākajā mediju studiju centrā – RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6); *iespēju iegūt papildu zināšanas Karjeras izaugsmes centra rīkotajos kursos un “Apple” autorizētajā mācību centrā.

D:

Rektore, profesore Irina Senņikova
K: Mārketinga un komunikācijas nodaļa 67500092

Bizness tiekas ar mākslu!

B:

3 Augstskola, universitāte
7 E-studijas
11 Pieaugušo tālākizglītība
14 Tālmācība
17 Iekārtas un aprīkojums
18 Institūcijas, organizācijas un apvienības
20 Studiju kredītiT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks