11451.jpg
Atpakaļ

C26

AFS LATVIJA

LVA

M: maija.senina@afs.org
W: www.afs.lv
T: 67280646
A: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV -1011


AFS Latvija ir viena no pasaulē izcilākajām starpkultūru izglītības organizācijām. Tā ar svarīgākajām 21. gadsimta starpkultūru prasmēm sagatavo un motivē nākotnes līderus, pasaules pilsoņus un pārmaiņu ierosinātājus!


AFS Latvija is one of the worlds most prominent intercultural education organizations. It prepares and motivates future leaders, global citizens and the makers of change with the most important intercultural skills of the 21st century!


AFS Latvija является одной из самых известных в мире организаций в области межкультурного образования. Он подготавливает и мотивирует будущих лидеров, глобальных граждан и создателей изменений самыми важными межкультурными навыками XXI века!

D:

Ineta Leikuma
K: Maija Seņina

Mūsu pamatvērtības - goda principi, cieņa pret atšķirībām, saskaņa, iejūtība un tolerance.

B:

1 Apmācība ārzemēs
4 Bērnu un jauniešu interešu izglītība
15 Vidusskola, ģimnāzija
18 Institūcijas, organizācijas un apvienības
19 StipendijasT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks