11451.jpg
Atpakaļ

B26

HANSATRADE

LVA

M: hansatrade@inbox.lv
W: www.hansatrade.lv
T: +371 26347371
F: +371 67522133
A: Ogres iela 5-1, Rīga, LV-1019


Mācību uzskates līdzekļi dabaszinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas nodarbībām; laboratoriju aprīkojums; datu uzkrājēji un sensoru sistēmas.


Educational equipment for natural sciences, physics, chemistry, biology and mathematics; laboratory equipment; data loggers and sensor systems.

P:

Vernier, Windaus, Molymod, Kern, 3B Scientific, Euromex, TFA, Dino-Lite, Gratnells, Wissner
K: Indra Upeniece

B:

17 Iekārtas un aprīkojumsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks