11451.jpg
Atpakaļ

A35

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

LVA

M: kanceleja@rvt.lv
W: www.rvt.lv
T: 67324146
A: Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010


Rīgas Valsts tehnikums īsteno trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas, metodiskā centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, nodrošina valsti ar kvalificētiem speciālistiem.


Riga State Technical School (RSTS) implements vocational secondary education programmes which give a possibility to get the third professional qualification level and in addition carries out the functions of regional or sector methodical centre and teacher further education centre.


РГТ является самым многосторонним образовательным центром профессиональной компетенции в Латвии. На данный момент в техникуме осуществляются 39 аккредитованных программ профессионального образования в 14 различных программных группах профессионального среднего образования.

P:

Profesionālā vidējā izglītība, pieaugušo izglītība.

D:

Dagnija Vanaga
K: Guntars Bernāts, sabiedrisko attiecību speciālists, 20370855, guntars.bernats@rvt.lv

Vairāk nekā izglītība

B:

2 Tehnikums, arodskola, arodvidusskola
4 Bērnu un jauniešu interešu izglītība
11 Pieaugušo tālākizglītība
16 Izdevniecību izstrādājumi
19 StipendijasT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks