11451.jpg
Atpakaļ

A27

DREAM FOUNDATION

LVA

M: latvia@dreamfoundation.eu
W: www.dreamfoundation.eu
T: (+371) 295 638 27
A: Brīvības iela 85, 3. stāvs


Dream Foundation ir starptautiska organizācija, kas rada iespējas, sniedz atbalstu un informāciju tiem, kas grib uzsākt studijas ārzemēs.


Dream Foundation is an international organization that creates opportunities, and provides support and information to those who want to go study abroad.


Dream Foundation это международная организация, которая предоставляет возможности, поддержку и информацию тем, кто хочет получить высшее образование за рубежом.

Studē ārzemēs!

B:

1 Apmācība ārzemēs
3 Augstskola, universitāte
19 Stipendijas
20 Studiju kredītiT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks