11451.jpg
Atpakaļ

D6

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

LVA

M: info@viaa.gov.lv
W: viaa.gov.lv/lat/
T: 67814322
F: 67814344
A: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā.


The State Education Development Agency is a direct administration institution which is subordinated to the Ministry of Education and Science and implements the national policy in the field of development of education, science and innovation.

P:

Erasmus+, Euroguidance, Niid.lv, ProfesijuPasaule.lv

D:

Dita Traidās
K: Kristīne Keiča

Mūsu zināšanas jūsu izaugsmei

B:

1 Apmācība ārzemēs
2 Tehnikums, arodskola, arodvidusskola
3 Augstskola, universitāte
7 E-studijas
8 Koledža
9 Mācību centrs
10 Pamatskola
11 Pieaugušo tālākizglītība
12 Privātskola
13 Sākumskola
14 Tālmācība
15 Vidusskola, ģimnāzija
18 Institūcijas, organizācijas un apvienības
19 StipendijasT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks