B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

A14/B15

VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA

LVA

M: info@vidzeme.com
W: vidzeme.com
T: +37120220072
A: Cēsis, Pils laukums 1


VTA apvieno vienā organizācijā personas, kas darbojas tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, pārstāvētu Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu dažādu ārvalstu fondu un projektu finansējumu.


VTA main aim is to combine organizations and tourism industry to work together to create an enabling environment for tourism and to represent Vidzeme tourism interests in national level and to attracts the foreign funds for various projects and funding

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācijaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks