B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

A4

LATVIJAS KEMPINGU ASOCIĀCIJA

LVA

M: info@camping.lv
W: www.camping.lv
T: +371 22008808
A: Apaļkalns, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146


Biedrība pārstāv Latvijas kempingu un atpūtas parku intereses. Katru gadu sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kempingu asociācijām izdodam Baltijas valstu kempingu katalogu. Šogad katalogā ir iekļauts vēl vairāk informācijas, kas nepieciešama tūristam.


The association represents the interests of camping and recreational parks in Latvia. Each year, in co-operation with the Lithuanian and Estonian camping associations, we publish the Baltic Camping Catalog. This years catalog includes even more information that is necessary for tourists.


Ассоциация, представляющая интересов латвийских кемпинги и парки развлечений. Каждый год, в сотрудничестве с литовскими и эстонскими кемпинговыми ассоциациями, мы публикуем каталог Baltic Camping. Этот каталог содержит дополнительную информацию, необходимую туристу.

D:

Linda Bēce
K: Juris Leimanis

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācija
4 Ienākošais tūrisms
5 Vietējais tūrisms
11 Lauku tūrisms
12 Naktsmītne
13 Ēdināšanas uzņēmums
15 Incentive / Pasākumu organizētājs
16 T I C
18 Kultūras tūrisms/muzejs/teātrisT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks