B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

A18

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA

LVA

M: info@hotel.lv
W: www.hotels-restaurants.lv
T: +371 67014131
F: +371 67014131
A: A.Čaka 55 - 228, Rīga, LV-1011, Latvija


LVRA IR BIEDRĪBA, KURA APVIENO NAKTSMĪTNES UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMUS PROFESIONĀLAI SADARBĪBAI, AR MĒRĶI UZLABOT KLIENTU APKALPOŠANAS KVALITĀTI, SAKĀRTOT LATVIJAS VIESNĪCU TIRGU UN PĀRSTĀVĒT LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU BIZNESU PASAULĒ.


AHRL IS AN ORGANIZATION WHICH BRINGS TOGETHER HOTELS, GUEST HOUSES, MOTELS AND RESTAURANTS FOR PROFESSIONAL COOPERATION WITH THE AIM OF IMPROVING CUSTOMER SERVICE QUALITY, TO ARRANGE PROPERLY THE HOTEL MARKET OF LATVIA AND TO REPRESENT THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS OF LATVIA IN THE WORLD.


LVRA ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ГОСТИНИЦЫ, ГОСТЕВЫЕ ДОМА, МОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ЗАДАЧЕЙ ДАННОГО ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, УПОРЯДОЧЕНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В ЛАТВИИ.

D:

Prezidents Jānis Pinnis
K: Izpilddirektore Santa Graikste

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācijaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks