B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

A21

Kokneses novada dome

LVA

M: turisms@koknese.lv
W: www.visitkoknese.lv
T: 65161296, 29275412
A: 1905.gada iela 7, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113


Projekts "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" Nr.LLI-211. Partneri:Kokneses novada dome,Jēkabpils pilsētas pašvaldība,Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs,Pluņģes rajona pašvaldības administrācija.


The project "Development of sustainable tourism services through joint solutions - AttractiveFORyou)"Nr.LLI-211. Partners: Koknese, Jekabpils, Rokiski, Plunge.


Проект „Развитие услуг устойчивого туризма и улучшение доступности инфраструктуры туризма” (№ LLI-211). Партнеры: Ко

D:

Dainis Vingris
K: Anita Šmite

AtrractiveFORyou

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks