B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

C12

Dundagas novada pašvaldība

LVA

M: tic@dundaga.lv
W: visit.dundaga.lv
T: +371 29444395, 63232293
A: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270


Dundagas novadā, pašos Kurzemes ziemeļos sastopas zeme ar jūru, kuģu un putnu ceļi, saulriets ar saullēktu. Te sastopas līvu un latviešu tautas, divas valodas, zvejnieki ar arājiem un vigas ar kangariem. Dundagā sastopas septiņi ceļi un senie pils mūri - ar jaunu piepildījumu.


In this place the earth touches the sea, ship and bird routes cross and the sunset meets the sunrise. Here, the Livonian and the Latvian people, two languages fishermen with ploughmen meet. In Dundaga, seven roads intersect and the ancient castle walls attain a new fulfilment.

Dundagas novads – satikšanās vieta! / Dūoņig mōkõr - kubbõsōmiz kūož! / Dundaga Municipality – the venue!

B:

16 T I C



T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks