B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

D11

Aizputes novada tūrisma informācijas centrs

LVA

M: turisms@aizpute.lv
W: www.visitaizpute.lv
T: +371 28617307
A: Atmodas iela 16, Aizpute


Aizputes novadu veido Aizputes pilsēta un pieci apkārtējie pagasti - Lažas, Cīravas, Kazdangas, Kalvenes un Aizputes pagasts, kas izceļas ar bagātu kultūrvēsturisko un sakrālo mantojumu, ainavisku vidi, aktīvu kultūras un sporta dzīvi.


Aizpute county consists of the town of Aizputes and five surrounding parishes - Laža, Cīrava, Kazdanga, Kalvene and Aizpute parish, which originate with a rich historical and cultural heritage, landscaping, active cultural and sporting life.

D:

Signe Pucena
K: Signe Pucena, Ilze Elbere

Pilnveido savu Baltijas pieredzi!

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks