B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

I26

SIAULIAI TOURISM INFORMATION CENTRE

LTU

M: tic@siauliai.lt
W: tic.siauliai.lt
T: +370 41 523110
A: Vilniaus str. 213-77, LT-76348 Šiauliai Lithuania


Šauļu TIC viesiem un pilsētas iedzīvotājiem sniedz informāciju par Šauļu un Šauļu reģiona vēsturi, apskates vietām, pasākumiem, tūrisma pakalpojumiem un iespējām. TIC organizē arī pilsētas pasākumus un īsteno dažādus komunikācijas projektus, kas saistīti ar Šauļu pilsētas tēla stiprināšanu.


Šiauliai TIC provides information to guests and city residents about history, places of interest, events, tourism services and possibilities of Šiauliai city and Šiauliai region. Also organizes events of the city and carries out various communication projects related to image building of Šiauliai.


Шяуляйский TIC предоставляет туристам и жителям города информацию об истории, достопримечательностях Шяуляй и Шяуляйского региона, о проводимых мероприятиях и туристических услугах. Tакже организует городские мероприятия и реализует различные проекты, направленные на поддержку имиджа города Шяуляй.

D:

Director Ruta Stankuviene
K: Ruta Stankuviene

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks