B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

I14/J15

INTERLUX TRAVEL

LVA

M: booking@interluxtravel.lv
W: http://interluxtravel.lv/ru/
T: 22 723 341
A: Merķeļa iela 1 (2.stāvs)


INTERLUX Travel - dinamiski attīstoša kompānija Latvija tūrismā tirgū. Mūsu galvenais birojs atrodas Rīgā. Mums ir pārstāvniecības Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Vācijā. Neiespējamie virznieni - kļūs par iespējamiem kopā ar mums!


INTERLUX Travel - fast-growing company in Latvian tourism industry. Our main office is located in Riga. We have a representative offices in Russia, Belorussia, Ukraine and Germany. We make desired travel destinations - affordable!


INTERLUX Travel – динамично развивающаяся компания на туристическом рынке Латвии. Наш центральный офис находится в Риге и имеет представительства в Литве, России, Белоруссии, Украине и Германии. Мы делаем недоступные направления – доступными каждому!

P:

INTERLUX Travel

Laiks ceļot! / Time to tavel! /

B:

2 Tūrisma operators
6 Izejošais tūrismsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks