B18_1.jpg
B18_2.jpg
B18_3.jpg
Atpakaļ

L19

CZECHTOURISM

CZE

W: http://www.czechtourism.com


Čehijas Republika ir moderns un dinamisks galamērķis ar bagātu vēsturi un unikālu dabu. Galvenais Čehijas Tūrisma aģentūras mērķis ir radīt jaunu skatījumu uz Čehijas Republiku, it īpaši tās izaugsmi no postkomunisma galamērķa par tūristiem pievilcīgu vietu.


The Czech Republic is a modern and dynamic destination with a rich history and unique natural beauty. The main vision of the CzechTourism is to create a new perception of the Czech Republic, in particular its transformation from a post-communist destination to an attractive location for tourists.


Чешская Республика – это современное и динамичное туристическое направление с богатой историей и уникальными природными красотами.

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācijaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks