bt1
1178.png
Atpakaļ

PERUZA

LVA

M: office@peruza.lv
W: www.peruza.com
T: +371 67 248 036
F: +371 67 312 873
A: „Lejasrandoti“, Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137, Latvija


Pārtikas ražošanas iekārtu konstruēšana un izgatavošana. Robotu risinājumi pārtikas rūpniecībai, pielietojot datorredzi, servosistēmas un sensoru tehnoloģijas


Engineering and manufacturing of food processing equipment Robotic solutions for food processing, using computer vision, servo systems and sensor technologies


Конструирование и изготовление производственного оборудования для пищевой промышленности Роботизированные решения для пищевой промышленности с применением компьютерного зрения, серво-систем и сенсорных технологий

D:

Roberts Dlohi
K: Roberts Dlohi

Iekārtas mūsu klientu peļņai__Equipment to profit__

B:

3 MAŠĪNBŪVET: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks