bt1
11451.jpg
Atpakaļ

E1

EDUCOUTURIER

CAN

M: welcome@educouturier.com
W: Educouturier.com
T: +12508288655
A: 230-1210 Summit Drive, Kamloops, BC V2C 6M1


Educouturier ir Boutique izglītības padomus firma koncentrējas uz nodrošinot atšķirīgu un individualizētu pieeju, izvēloties studiju programmu un galamērķiem mūsu klientiem. Mēs esam aktīvi meklējot mūsu klientus ar mūsu partneriem un pārstāvjiem, kas atrodas dažādās pasaules daļās. Educouturier filozofija ir nodrošināt augstas kvalitātes, pielāgotus pakalpojumus studentiem meklē unikālas studiju programmas. Mūsu mērķis ir, lai pielāgotu īpašu studiju programmu, lai studenta vēlamos rezultātus. Educouturier klienti pieprasa augstas kvalitātes pakalpojumus, privātumu un nepārtraukta padomu. Mēs koncentrējamies uz unikālām studiju programmām šajā pievilcīgu galamērķi. educouturier | ej


Educouturier is a boutique educational advising firm focusing on providing distinctive and individualized approach to selecting programs of studies and destinations for our clients. We are active in searching our clientele through our partners and representatives located in various parts of the world. Educouturier’s philosophy is to provide high quality, customized services to students seeking unique programmes of study. Our aim is to tailor a specific programme of study to student’s desired outcomes. Educouturiers clients demand high quality services, privacy and on-going advice. We focus on unique programmes of study in attractive destinations. educouturier |


Educouturier это бутик учебное консультирование фирмы упором на обеспечение отличительные и индивидуальный подход к выбору программ исследований и направлений для наших клиентов. Мы активно работаем в поиске наших клиентов через наших партнеров и представителей, расположенных в различных частях мира. Философия Educouturier заключается в обеспечении высокого качества, индивидуальные услуги для студентов, желающих уникальные программы обучения. Наша цель состоит в том, чтобы адаптировать конкретную программу обучения для желаемых результатов студента. клиенты Educouturier в требуют высокого качества услуг, конфиденциальность и текущие консультации. Мы делаем ставку на уникальные программы обучения в привлекательных направлений. educouturier | ej

P:

Educouturier (Canada & Worldwide)

D:

Christopher Gas
K: Nelly Gulhyan

We are creators and designers of bespoke educational programs that enable students to reach beyond their assumed potential. Our goal is to foster the development of globally-fluent individuals who will succeed in their lives and we want to be part of the

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks