bt1
11451.jpg
Atpakaļ

C32

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA

LVA

M: info@hotel.lv
W: www.hotels-restaurants.lv
T: +37167014131
F: +37167014131
A: A. Čaka iela 55- 228, Rīga, LV- 1011


ATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (TURPMĀK – LVRA) IR BIEDRĪBA, KURA APVIENO NAKTSMĪTNES UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMUS PROFESIONĀLAI SADARBĪBAI, AR MĒRĶI UZLABOT KLIENTU APKALPOŠANAS KVALITĀTI, SAKĀRTOT LATVIJAS VIESNĪCU TIRGU UN PĀRSTĀVĒT LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU BIZNESU PASAULĒ. LVRA IR DIBINĀTA 1993.GADĀ.


ASSOCIATION OF HOTELS AND RESTAURANTS OF LATVIA (HEREINAFTER – AHRL) IS AN ORGANIZATION WHICH BRINGS TOGETHER HOTELS, GUEST HOUSES, MOTELS AND RESTAURANTS FOR PROFESSIONAL COOPERATION WITH THE AIM OF IMPROVING CUSTOMER SERVICE QUALITY, TO ARRANGE PROPERLY THE HOTEL MARKET OF LATVIA AND TO REPRESENT THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS OF LATVIA IN THE WORLD. THE AHRL IS FOUNDED IN 1993.


АССОЦИАЦИЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ ЛАТВИИ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – LVRA) ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ГОСТИНИЦЫ, ГОСТЕВЫЕ ДОМА, МОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ЗАДАЧЕЙ ДАННОГО ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, УПОРЯДОЧЕНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В ЛАТВИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СФЕРЫ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ЛАТВИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. LVRA СОЗДАНА В 1993 ГОДУ.

D:

Jānis Vālodze
K: Santa Graikste

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks