bt1
11451.jpg
Atpakaļ

A6/B5

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LVA

M: info@lu.lv
W: http://www.lu.lv/
T: 67033964
F: 67225039
A: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586


Latvijas Universitāte ir pirmā un vienīgā Latvijas augstskola, kas iekļuvusi starp 5% vislabāko pasaules universitāšu. Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitāte QS World University Rankings topā ir pakāpusies par 50 vietām, ieņemdama 651. -700. vietu. Topošos studentus gaida Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrs, kur studentiem ir iespēja iegūt zināšanas mūsdienīgā vidē. Jau pavisam drīzā nākotnē šim centram pievienosies arī medicīnas un tehnisko zinātņu centri, tādējādi tiecoties tuvāk mērķim- kļūt par modernāko studiju centru Ziemeļeiropā. LU var iegūt akadēmisko bakalaura vai maģistra grādu humanitārajās zinātnēs (filoloģijā, filozofijā, vēsturē, teoloģijā u. c.), izglītības zinātnēs, sociālajās zinātnēs (ekonomikā, komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, psiholoģijā, socioloģijā, tiesību zinātnēs, vadībzinātnē u. c.), dabas zinātnēs (bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, ķīmijā, matemātikā, vides zinātnē u. c.) un veselības zinātnēs (farmācijā, māszinībās). LU piedāvā iegūt arī profesionālā bakalaura un maģistra grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju (t. sk. ārsta grādu, ārsta, skolotāja, sociālā darbinieka, ekonomista, tulka un citas kvalifikācijas). Studējot doktora studiju programmās, var iegūt doktora zinātnisko grādu izvēlētajā zinātnes nozarē (astronomijā, bioloģijā, datorzinātnē, demogrāfijā, ekonomikā, farmācijā, filozofijā, fizikā, folkloristikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, juridiskajā zinātnē, ķīmijā, komunikācijas zinātnē, literatūrzinātnē, mākslas zinātnē, matemātikā, medicīnā, mehānikā, pedagoģijā, politikas zinātnē, psiholoģijā, socioloģijā, teoloģijā un reliģiju zinātnē, vadībzinātnē, valodniecībā, vēsturē, vides zinātnē). Studējot LU, studenti iesaistās zinātnes procesā, apgūst zinātniskā darba prasmes un iemaņas, veic pētījumus pieredzējušu profesoru un pētnieku vadībā.

P:

Latvija

D:

-
K: Rūdolfs Lismanis, 29390845

Scientiae et Patriae (Zinātnei un Tēvijai)

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks