bt1
11451.jpg
Atpakaļ

C10/D7

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

LVA

M: info@tsi.lv
W: www.tsi.lv
T: 67 100 661
F: 67 10 660
A: Lomonosova 1


Transporta un sakaru institūts (TSI) – tā ir moderna augstskola ar teju simtgadīgu vēsturi. TSI – leģendārā RCAII (Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts) un RAU (Rīgas aviācijas universitātes) pēctecis. Institūts piedāvā studiju programmas sekojošās sfērās: transports un loģistika, datorzinātnes, elektronika un telekomunikācijas, ekonomika un menedžments, aviācijas transports. TSI iespējams iegūt pirmā un otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, bakalaura un maģistra grādu, sagatavot un aizstāvēt doktora disertāciju. TSI mācās studenti no Latvijas, Krievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Moldovas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Indijas, Lielbritānijas un citām valstīm. Lielāko popularitāti ārvalstu studentu vidū ieguvušas sekojošas studiju programmas: loģistika, informācijas tehnoloģijas, aviācija. Kopējais institūta absolventu skaits jau pārsniedzis 7500.Pašlaik augstskolā mācās apmēram 3000 studentu.


Transport and telecommunication Institute (TSI) – is a modern university with the almost centennial history. TSI – is the university-successor of the legendary RKIIGA (Riga Red-Banner Civil Aviation Institute) and RAU (Riga Aviation Institute). The Institute provides with the academic programs in the following directions: transport and logistics, computer sciences, electronics and telecommunication, economics and management, aviation transport. In TSI you can get higher professional education of first and second levels, bachelor and master degrees, prepare and defend a doctoral dissertation. There are students from Russia, India, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan, Ukraine, Azerbaijan, UK and other countries in TSI. The most popular education directions for foreign students: logistics, information technologies, aviation. Total amount of institute graduates – more than 7500. Current amount of students – about 3000.


Институт транспорта и связи (TSI) – это современный вуз с почти столетней историей. TSI – вуз-преемник легендарного РКИИГА (Рижского краснознаменного института инженеров гражданской авиации) и РАУ (Рижского авиационного института). Институт предлагает программы обучения в следующих областях: транспорт и логистика, компьютерные науки, электроника и телекоммуникации, экономика и менеджмент, авиационный транспорт. В TSI можно получить высшее профессиональное образование первого и второго уровня, степени бакалавра и магистра, подготовить и защитить докторскую диссертацию.В TSI учатся студенты из Латвии, России, Казахстана, Узбекистана,Молдовы, Украины, Азербайджана, Индии, Великобритании и из других стран. Наиболее популярные у иностранных студентов направления обучения: логистика, информационные технологии, авиация. Общее количество выпускников института – более 7500. Текущее количество студентов – около 3000.

D:

Bogdan Furundzhi
K: Inese Romaņeca

Sāc savu veiksmes stāstu kopā ar TSI!

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks