bt1
11451.jpg
Atpakaļ

B10

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

LVA

M: akademija@lspa.lv
W: lspa.lv
T: +371 67543410 (kanceleja)
F: +371 67543480
A: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) ir akreditēta valsts augstskola. Latvijā vienīgā augstākās izglītības iestāde, kurā sagatavo sporta speciālistus.„Sporta zinātnes” studiju programmas aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas metodikas apguvi. Turklāt, pabeidzot 4 gadu bakalaura studijas „Sporta zinātnē”, tiek iegūtas uzreiz divas specialitātes. Piemēram, sporta skolotājs un treneris vai sporta skolotājs un menedžeris, vai rekreācijas (spēku atjaunošanas) speciālists un treneris. Iespējamas arī citas kvalifikāciju kombinācijas. Kā atsevišķa bakalaura studiju programma tiek piedāvāta „Fizioterapija" ar specializāciju sporta jomā. Akadēmija nopietni strādā pie programmas pilnveides un studiju virziena tālākas attīstības.


Latvian Academy of Sport Education is the only education institution of a specialized university type in Latvia that trains sport specialists. In the academic year 2016/2017 the following accredited study programmes are offered: 1) Certificate (college level) professional higher education program “Education and Sport Specialist” (41813) 2) Professional Bachelor higher education programme "Sport Science" (42813) 3) Professional Bachelor higher education programme "Physiotherapy" (42722) 4) Professional Master higher education programme "Health Care Specialist in Sport" (47722) 5) Professional Master higher education programme "Sport Sciene" (47813) 6) Academic Doctoral higher education programme Sport Science" (51813)


Латвийская академия спортивной педагогики является единственным вузом среди специализированных высших учебных заведений Латвии, который готовит специалистов по спорту. ЛАСП предлагает следующие аккредитованные программы обучения: 1) Профессиональная высшая программа обучения «Специалист в области образования и спортивной работы», 2) Профессиональная высшая бакалаврская программа обучения «Спортивная наука», 3) Профессиональная высшая бакалаврская программа обучения «Физиотерапия», 4) Профессиональная высшая магистерская программа обучения «Спортивная наука», 5) Программа обучения в докторантуре «Спортивная наука».

P:

Izglītība. Sporta zinātne. Fizioterapija.

D:

Rektors, profesors Jānis Žīdens
K: Ilze Āķe-Vīksne, 29445209

Mēs mācām uzvarēt!

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks