bt1
11451.jpg
Atpakaļ

D6/E3

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

LVA

M: riseba@riseba.lv
W: www.riseba.lv
T: + 371 67 500 265
F: + 371 67 500 252
A: Meža iela 3, Rīga


Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" ir privāta augstskola ar 25 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē.


"RISEBA" University of Business, Arts and Technology is a university type private higher educational institution fully accredited by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia.


Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" является частным высшим учебным заведением с 25 летним опытом, которое предлагает конкурентоспособное образование и подготавливает специалистов и руководителей высокого уровня в сфере бизнеса и искусства для работы в международной среде.

Bizness tiekas ar mākslu!

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks