bt1
11451.jpg
Atpakaļ

B22

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

LVA

M: rta@ru.lv
W: www.rta.lv
T: 28325368
F: +371 64625901
A: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) piedāvā studijas uz vidējās izglītības un augstākās izglītības bāzes. Studijas tiek piedāvātas trijās fakultātēs. RTA ir vienas no modernākajām laboratorijām Baltijas valstīs. Studentiem ir iespēja studēt Erasmus+ apmaiņas programmās, iziet praksi ārzemēs, kā arī aktīvi iesaistīties akadēmijas dzīvē. Vairāk informācijas par studiju iespējām: www.rta.lv


Rezekne academy of Technologies offers studys in three faculties. Students have oppurtunity to participate in Erasmus+ exchange study programs and to have internship abroad. More information: www.rta.lv


Резекненский технологическая академия (РТА) предлагают обучение в трех факультетах. Студенты имеют возможность учиться в программe обмена Erasmus+, а также активно участвовать в жизни aкадемии. Более подробная информация о возможностях обучения: www.rta.lv

D:

Akadēmijas rektors Edmuds Teirumnieks
K: Jūlija Jurāne

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks