bt1
11451.jpg
Atpakaļ

D18

RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

LVA

M: info@rtpv.edu.lv
W: http://rtpv.edu.lv/
T: 67371528, 20011299
F: 67371772
A: Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013


Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola izstādē „Skola 2017” iepazīstinās interesentus ar mācību iespējām skolā, profesionālās izglītības priekšrocībām, mācību specifiku, uzņemšanas noteikumiem un skolas mācību vidi un ārpusstundu aktivitāšu iespējām. Izstādes apmeklētājiem būs iespēja apskatīties prezentācijas par skolu, satikt gan skolas pedagogus, gan izglītojamos, kuri labprāt atbildēs uz visiem interesentu jautājumiem, kā arī aizpildīt testu, noskaidrojot sev piemērotāko specialitāti. Skolas jauniešus varēs redzēt skolas stendā un citās aktivitātēs, ko piedāvās izstāde „Skola 2017”. Sīkāku informāciju par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu varat iegūt skolas mājas lapā – www.rtpv.edu.lv. Laipni gaidīti visi interesenti arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas informācijas dienās – 14. martā, 11. aprīlī un 02. maijā.


During exhibition ,,Skola 2017” (School 2017) Riga Trade Vocational Secondary School will introduce you to learning opportunities at this school, vocational training benefits, learning features, terms of enrolment, and study environment as well as options of out-of-class activities. Visitors of exhibition will be able to view presentations about the school, meet the staff and students who will gladly answer all your questions. Visitors will be able to fill out the test in order to determine one’s most preferrred speciality. Students will meet you at the school stand and they will also participate in the activities offered by “School 2017” organizers. For more detailed information about Riga Trade Vocational Secondary School, please visit the homepage: www.rtpv.edu.lv. You are also kindly welcome to attend Information Days at Riga Trade Vocational Secondary School on March 14, April 11 and May 02.


Рижская Торговая профессиональная средняя школа на выставке «Школа 2017» познакомит с возможностью обучения в нашем учебном заведении, с преимуществами профессионального образования, правилами приёма в нашу профессиональную школу, её учебной и культурной жизнью. Посетителям выставки будет предоставлена возможность увидеть подготовленную о нас презентацию , встретиться с педагогами и с учащимися, а также, ответив на вопросы теста, узнать, какая специальность подходит именно вам. Во время выставки учащиеся нашей школы примут участие в различных конкурсных мероприятиях, предложенных на выставке «Школа 2017». Подробную информацию о Рижской Торговой профессиональной школе можно получить на нашей домашней странице – www.rtpv.edu.lv. Дни открытых дверей состоятся 14 марта, 11 апреля и 02 мая. Будем рады видеть всех, кого заинтересовала наша информация!

D:

Inita Safronova
K: Mārīte Gerharde

Izglītība tavai nākotnei!

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks