bt1
11451.jpg
Atpakaļ

B20/C15

NOVIKONTAS JŪRAS KOLEDŽA

LVA

M: edu@novikontas.lv
W: college.novikontas.lv
T: 25549955
A: Duntes iela 17a, Rīga


Novikontas Jūras koledža tika nodibināta 2010. gadā un 7 gadu laikā izvirzījās līderos starp Baltijas jūrnieku mācību iestādēm, pateicoties profesionāliem un pieredzējušiem pasniedzējiem, mūsdienīgam aprīkojumam, kā arī virzībai uz izcilo kvalitāti. Koledžā apmācāmo skaits pieaug katru gadu, kā arī palielinās interese no ārvalstu studentiem. Novikontas Jūras koledža ir vieta, kur ir jāiet mācīties, ja tuvākajā nākotnē jūs gribat iegūt prestižo, lieliski apmaksājamo un aizraujošu darbu. Novikontas Jūras koledžā var apgūt 2 mācību programmas: Kuģa vadītājs ar iespēju kļūt par kapteini un Kuģa mehāniķis ar iespēju kļūt par kuģa vecāko mehāniķi. Pirmā prakse jūrā ar pirmo algu jūs gaida jau pēc 3-4 mēnešiem!


Novikontas Maritime college was founded in 2010 and during 7 years it became one of the leading maritime educational institutions in Baltics, thanks to professional and experienced instructors, modern equipment, as well as continuous progress in achieving outstanding quality. Total number of students is growing every year and the number of foreign students interested in studies is incresing as well. Novikontas Maritime college is the right place to study if in the nearest future You want to have a prestige, well-paid and interesting job. It is possible to learn in 2 departments: Navigation department with possibility to become a Captain and Engineering department with possibility to become a Chief Engineer. The first practice in the sea with Your first salary is waiting You already after 3-4 months!


Novikontas J

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks