bt1
11451.jpg
Atpakaļ

C12/D9

LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA

LVA

M: naa@mil.lv
W: www.naa.mil.lv
T: 67076881
F: 67076888
A: Ezermalas iela 8, Rīga


Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši. Atkarībā no izvēlētās specialitātes studiju programmas tiek realizētas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti vai Latvijas Jūras akadēmiju. Profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Kopējais studiju ilgums pēc kadetu kandidātu apmācības – 1 gads un 3 mēneši.


LNDA offers young people studying opportunities in 4 professional higher education study programmes. High school graduates can study in Professional Bachelor’s degree programmes in Land Force, Air Force or Navy military leadership. Duration of studies is 4 years and 6 months. Depending on chosen field of study, the study programmes are carried out in cooperation with Riga Technical University or Latvian Maritime Academy. The Professional higher education program `Commanding officer` offers young people with academic or second level professional higher education to study in National Defence Academy of Latvia to acquire second level professional higher education. Total duration of studies after candidate cadets training- 1 year and 3 months.

D:

NAA rektors pulkvedis Georgs Kerlins
K: kaprāle Evija Bokša

PER ASPERA AD ASTRA (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm)

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks