bt1
11451.jpg
Atpakaļ

B6/C3

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA

LVA

M: turiba@turiba.lv
W: http://www.turiba.lv/lv/
T: 67622551, 67619008
F: 67619152
A: Graudu iela 68, Rīga, LV – 1058


Biznesa augstskola Turība sniedz neatņemamu pamatu veiksmīgas karjeras izveidē. Jau studiju laikā tiek piedāvātas dažādas iespējas, lai gūtu praktisku pieredzi un zināšanas - plašas prakses izvēles iespējas, līdzdarbošanās fakultāšu organizētajos projektos un konferencēs u.tml. Augstskolā praktiskās studijas veido 60% studiju laika, savukārt teorija - 40%. Pasniedzēji ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildus teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē, tāpēc ikviens šeit var iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīsi sevi kā radošu līderi. Biznesa augstskolā Turība zināšanas iet roku rokā ar praktiskajām iemaņām - tas ir salikums, ko augstu vērtē darba devēji ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, tāpēc ir iespēja, darbu atrast jau studiju laikā, bieži vien - tieši izvēlētajā profesijā.


Higher education is an integral base in the creation of the successful career. It opens doors for growth, development and success. In Turiba University knowledge goes hand in hand with practical skills – it is a combination, which is highly appreciated by employers not only in Latvia, but also in the world. Turiba is practically-oriented university, because practical studies forms 60% of time spent at studies, whereas theory – 40%. Lecturers are field professionals with a wide experience, which in addition to theory gives an insight into the world of the particular field. Everyone can gain to their professional field appropriate, business-oriented education and to develop as a creative leader.


Университет Turiba является одним из ведущих высших учебных заведений в Латвии со своими устоявшимися традициями и ясным видением будущего в контексте европейского пространства высшего образования. ВУЗ, основанный в 1993 году, сегодня гордится более чем 14 000 выпускниками.

D:

AldisBaumanis
K: 67622551, 67619008

Praktiski labāka augstskola Latvijā

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks