bt1
11451.jpg
Atpakaļ

A11

Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs

LVA

M: info@lvpic.lv
W: lvpic.lv
T: +371 29107155
F: +371 67470806
A: Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011


«Latvijas–Vācijas profesionālās izglītības centrs» 2013. gadā pēc Vācijas partneru pasūtījuma Latvijā uzsāka apmācību programmā „Datortehnoloģijas”. Šogad mūsu pirmie datorsistēmu tehniķa specialitāti ieguvušie absolventi praktisko apmācību turpina Vācijas uzņēmumos. Pēc mācībām viņi varēs palikt prakses uzņēmumā vai arī izvēlēties citu darbavietu. Iepriekšējos divos gados esam izveidojuši lietišķas attiecības ar dažādām Vācijas mācību un sabiedriskajām organizācijām. Par mūsu partneriem absolventu turpmākās kvalifikācijas celšanas, prakses un darba meklējumu jomā ir kļuvuši: - „GBS Fachschule für Technik und Wirtschaft gGmbH” – Saksijas pirmā privātā profesionālā skola Leipcigā; - „DEHOGA Sachsen” – VFR Viesnīcu biznesa un sabiedriskās ēdināšanas asociācija Saksijā; - „LBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH” – Viesnīcu un restorānu darbinieku apmācības un pārkvalifikācijas centrs; - „ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH” – Profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas centrs Leipcigā; - Leipcigas Tirdzniecības un rūpniecības palāta; Sparkasse Leipzig; - Valsts atbalsta programma „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju” (IQ) – sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem ir izglītība vai kuri to iegūst ārzemēs un nākotnē vēlas strādāt Vācijā; - „IMO Leipzig” – Saksijas vadošais metālapstrādes un celtniecības uzņēmums. Šajos gados esam saskaņojuši jaunas Vācijas darba tirgum nepieciešamas specialitātes, kas ir pieprasītas arī Latvijā: - ēdināšanas pakalpojumu speciālists; - viesu uzņemšanas dienesta speciālists; - elektrotehniķis; - loģistikas darbinieks (specializācija noliktavu loģistikā); - Finanšu darbinieks (Banku speciālists). Turpinām arī saskaņot apmācību programmas šādās specialitātēs:- datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs; - tipogrāfijas strādnieks. Mūsu ciešā sadarbība ar Vācijas mācību iestādēm un uzņēmumiem ļauj mūsu audzēkņiem un absolventiem iegūt labu profesionālu izglītību un praktiskā darba pieredzi Vācijas uzņēmumos. Tā ir garantija, ka viņi varēs atrast labi apmaksātu darbu gan Latvijā, gan Vācijā. Kontakti: Aleksandrs Uļjaņenko, Latvijas–Vācijas profesionālās izglītības centra direktors Tālrunis: +371 29107155 E-pasts: aleksandrs@drmc.lv Papildu informācija: https://www.facebook.com/lvpic.lv http://lvpic.lv/lv


«Латвийско-Германский центр профессионального образования» в 2013 году по заказу партнёров из Германии начал в Латвии обучение по программе «Компьютерные технологии». И уже в 2016 году первые наши выпускники, получившие специальность «Техник компьютерных систем», продолжили практическое обучение на предприятиях Германии. После окончания обучения в Германии они остались на предприятии, где проходили практику. За прошедшие два года мы установили деловые отношения с различными учебными и общественными организациями Германии. Нашими партнёрами по дальнейшему повышению квалификации, прохождению практики и поиску рабочих мест для наших выпускников являются: -GBS Fachschule f

D:

Aleksandrs Uļjaņenko
K: Aleksandrs Uļjaņenko

Mācies Latvijā, strādā Vācijā!

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks