B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

A6/B7

Piedzīvojumu parks Jūrmalas Tarzāns

LVA

M: jurmala@tarzans.lv
W: www.tarzans.lv
T: 25636298
A: Jūrmala, Dzintaru mežaparks


Dzintaru mežaparkā Jūrmalā izveidots piedzīvojumu parks “Jūrmalas Tarzāns” ar piecām šķēršļu trasēm, kas paredzētas aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, gan bērniem. Šķēršļu parks piemērots gan bērniem, gan pieaugušajiem, un tajā pieejamas piecas dažādu līmeņu trases. Zaļā trase paredzēta pieaugušajiem un bērniem no sešu gadu vecuma, un tā veidota ar 16 šķēršļiem divu līdz četru metru augstumā. Zilajā trasē veidoti samērā viegli pārvarami šķēršļi, kas pacelti līdz pat sešus metrus virs zemes, un trases nobeigumā 80 m garš troses nobrauciens. Sarkanā trase izveidota 8 metru augstumā, tajā iekļauts atraktīvais „Tarzāna lēciens” un brauciens pa laipu ar velosipēdu, lidojošais skrituļdēlis un citi aizraujoši šķēršļi.. Savukārt Melnā trase paredzēta tiem, kuriem pa spēkam nedaudz vairāk, jo trasē izvietoti 14 augstas sarežģītības pakāpes šķēršļi. Šķēršļu parks aprīkots ar jaunākās paaudzes Šveices kompānijas Kanopeo drošības sistēmu”, galvenais ieguvums, uzstādot šāda tipa sistēmu, ir nepiesprādzēšanās riska novēršana. Parka apmeklētājs būs sasaistē ar drošības trosi visas konkrētās trases garumā, un tas savukārt padarīs drošu visu piedzīvojuma laiku. Uz tikšanos Jūrmalas piedzīvojumu parkā!


The adventure park “Jūrmalas Tarzāns” has been established in Dzintari Forest Park in Jurmala with five obstacle tracks provided for recreation of both; adults, and children. The obstacle park is suitable for both; children, and adults and there are five tracks of different levels available. The green track is provided for adults and children from six years of age, and it includes 16 obstacles two to four metres high. The blue track includes obstacles which are rather easy to overcome and lifted up to six metres above the ground, and at the end of the track there is an 80 m long wire track. The red track is made in the height of 8 metres, it includes the attractive “Tarzan’s Jump” and a ride by bicycle along the footbridge, flying skateboard and other exciting obstacles. On the other hand, the Black track is provided for those who have greater strength because 14 highly complicated obstacles are placed in the track. “The adventure park is equipped with the latest generation safety system “Speedrunner”of the Swiss company “Kanopeo” and the main benefit of installation of such a system will be prevention of the unstrapping risk. A visitor of the park will be connected to the safety wire throughot the entire particular track which will make all the adventure time safe.


В лесном парке «Дзинтари» в Юрмале построен парк приключений «Юрмальский Тарзан» с пятью трассами с препятствиями, которые предназначены для активного отдыха как взрослых, так и детей. Парк приключений подходит и для детей, и для взрослых, и предлагает пять трасс различного уровня сложности. Зеленая трасса предназначена для взрослых и детей с возраста шести лет, она расположена на высоте от двух до 4 метров, в ней 16 препятствий. На Синей трассе препятствия относительно легкие, они расположены на высоте шести метров над землей, и в конце трассы нужно проехать на тросе 80 метров. Красная трасса проложена на высоте восьми метров, в нее входит аттрактивный «Прыжок Тарзана», поездка на велосипеде по перекладинам, летающая роликовая доска и другие увлекательные препятствия. В свою очередь, Черная трасса предназначена для тех, кто способен на большее, так как на этой трассе расположено 14 препятствий высокого уровня сложности. Парк приключений оборудован системой безопасности „Speedrunner” новейшего поколения от Швейцарской компании „Kanopeo”, и главное преимущество этой системы в том, что в ней полностью исключается риск того, что человек может не пристегнуться. Посетитель парка будет пристегнут к тросу безопасности на протяжении всей конкретной трассы, и это, в свою очередь, обеспечивает безопасность посетителя во время всего приключения

P:

Latvija

D:

Ivars Ciaguns
K: Iveta Niedinga

B:

22 CitsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks