B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

ĪRIJAS LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERA

IRL

M: chamber@irlat.com
W: http://irlat.com/
T: +371 67292153
F: -
A: Aleksandra Čaka Street 118, Riga, LV 1012, Latvia


ĪLTK vīzija: tuvāko Piecu gadu laikā Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera būs palīdzējusi Latvijas un Īrijas uzņēmējiem nodrošināt pieeju jauniem tirgiem un biznesa veiksmei. ĪLTK pakalpojumi: 1.Pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldības līmenī un profesionālajās organizācijās 2.Informēt biedrus par visiem biedrus interesējošajiem jaunumiem, izmantojot ILCC Apkārtrakstu un interneta vietni, kā arī organizējot seminārus un uzaicinot lektorus 3.Sekmēt biedru savstarpējo komunicēšanos, organizējot darba vakariņas, pieņemšanas un citus pasākumus 4.Piedāvāt biedriem iespēju iegūt plašākus biznesa kontaktus, dodoties izpētes braucienos uz Īriju un Latviju 5.Piedāvāt pilnu pakalpojumu klāstu eksporta atbalstam un biznesa attīstības pakalpojumiem Īrijas un Latvijas uzņēmumiem, ieskaitot piekļuvi tirgum, pārdošanas atbalstu un investīciju iespējas 6.Iedrošināt un paplašināt tirdzniecības un investīciju iespējas starp Īriju un Latviju 7.Izveidot Latvijas un Īrijas sadarbību kā vārtus jaunu tirgu piekļuvei Austrumos.


ILCC Vision: “Within the next five years ILCC will have assisted Latvian and Irish companies establish a gateway to new markets and business success’’ ILCC Services: 1. Present and argue the views of its members to the Government, Local Authorities and other bodies in matters of common concern. 2. Inform its members of news and developments of common interest through the Chamber’s Newsletter and website, and through Seminars and invited speakers. 3. Facilitate the members’ networking by organising business dinners, receptions and other social events. 4. Offer the possibility to members of wider business contacts by organising study visits in Ireland and Latvia. 5. Offer a full range of export support and business development services to Irish and Latvian companies, including Market Access, Sales Support and Investment opportunities. 6. Encourage and expand trade and investment between Ireland and Latvia 7. Create Latvian Irish cooperation as a gateway for the access to new markets in the East.

P:

Ireland

D:

Ilze Krēsliņa
K: Ilze Krēsliņa (+ 371 29113900)

ILCC Mission: ‘’To bring together Latvian and Irish businesses of today and tomorrow to create a better and sustainable cooperation between both countries’’

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks