B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

B12/C9

Kokneses puduris

LVA

M: turisms@koknese.lv
W: www.koknese.lv
T: +37129275412
A: Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113


Gatavojoties 2017.gada tūrisma sezonai ir izdota Vidusdaugavas tūrisma karte. Bukletā apkopota informācija latviešu, krievu un angļu valodās par Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses un Pļaviņu novadiem. Novadi ģeogrāfiski atrodas ainaviskā apvidū, kurus vieno Daugavas labais krasts. Novadi lepojas ar bagātīgo kultūrvēsturi, kuru līdz nepazīšanai pārveidojis Daugavas liktenis. Izstādes dienās būs iespēja sastapt tūrisma pārstāvjus no Pļaviņām, Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru novadiem.


In the run-up to the new tourist season has issued a new brochure “Tourist map Middle Daugava”. Booklet compiled information in Latvian, Russian and English languages included Skrīveru Aizkraukle, Koknese, and Pļaviņu territory. The provinces are geographically beautiful area which unites Daugava right bank. The provinces are proud of the rich history.


При подготовке к новому туристическому сезону,опубликовал новую брошюру- “Туристическая карта Средняя Даугава”. Буклет содержит информацию на латышском, русском и английском языках o регионах Скривери, Айзкраукле, Кокнесе и Плявиняс. Регионы географически расположен в живописном районе, который объединяет правый берег Даугавы. Регионы гордится богатой историей.

P:

Latvija

D:

Daina Liepiņa

Saldumu baudīšana-viduslaiku sajūtas-brauciens vikingu laivā!

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācija
4 Ienākošais tūrisms
5 Vietējais tūrisms
16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks