B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

C8

Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centrs

LVA

M: tourism@ventspils.lv
W: www.visitventspils.com
T: +371 63622263, +371 29232226
F: +371 63607665
A: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601


Tūrisma informācijas centra darbības mērķis - sniegt tūristiem un citiem interesentiem pēc iespējas precīzāku, plašāku un objektīvāku informāciju par atpūtas iespējām Ventspilī, piesaistīt pēc iespējas vairāk tūristu. Tūrisma informācijas centra uzdevums ir arī reklamēt Ventspils tūrisma piedāvājumu gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Katru gadu tiek izdoti tūrisma materiāli - brošūras, kartes, pastaigu kartes un tūrisma avīzes. Iespējams iegūt informāciju par pilsētas gidiem, ekskursijām, kā arī iegādāties suvenīrus. Tūrisma informācijas centrs uztur mājaslapu www.visitventspils.com par apskates objektiem un naktsmītnēm Ventspilī un Ventspils novadā. Mājaslapa darbojās kā virtuālā vēstniecībā un tajā ir iespējams pelnīt Ventspils naudu - ventus. Ventus, pēc to nopelnīšanas, var saņemt Ventu bankā, kas atrodas Tūrisma informācijas centrā.


Ventspils Tourism Information Centre provides tourists with free of charge information and materials about the city. It organises various events to promote tourism development, publishes tourism brochures in 9 languages, maps in 5 languages, tourism newspapers in 4 languages and special booklets for children and for the ones who are interested in flowers, fountains and parks in the city. It is possible to get information about city guides and excursions, also buy souvenirs. Homepage www.visitventspils.com gives information about sightseeing, accommodation, upcoming events. It also works as a virtual embassy, where registered users can earn venti - Ventspils local currency. Venti can be received in Bank of Venti, which is located in Tourism information centre.


Целью деятельности Информационно-туристического центра является предоставление туристам и другим заинтересованным лицам по возможности более точной, полной и объективной информации о возможностях отдыха в городе Вентспилс, а также работа по привлечению по возможности больше туристов. Задачей центра является также проведение в Латвии и за рубежом рекламы вентспилсского предложения в области туризма. Центром на его домашней странице (www.visitventspils.com) содержится своя база данных об объектах осмотра, местах ночлега, мероприятиях различного рода. Банк Вентов был основан 1 декабря 2011 года и находится в Центре Туристической информации на ул. Дарзу 6. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте Виртуального посольства Вентспилса www.visitventspils.com и заработать венты.

ĢIMENEI UN ATPŪTAI DRAUDZĪGA PILSĒTA

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks