B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

C12

Dundagas novada pašvaldība

LVA

M: tic@dundaga.lv
W: visit.dundaga.lv
T: +371 29444395, 63232293
A: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270


Meži kā jūra, jūra kā meži! No Raķupes līkločiem dienvidos līdz Kolkasraga bākai ziemeļos, divu jūru, kangaru – vigu un Šlīteres Zilo kalnu ielokā! Tāds ir Dundagas novads! Līvu senie zvejniekciemi un tautas nams Mazirbē, smalksmilšaina pludmale, divu jūru, putnu un cilvēku satikšanās Kolkasragā, līvu valoda un lībiskā izloksne, Kolkas asie kadiķi, Slīteres nacionālais parks un daudzveidīgās dabas vērtības, Valpenes piramīda, Baltijas ledus ezera senkrasts, Krokodilu ligzda, Dundagas pilsmuiža, apaļās kangaru muguras un purvainās vigu liekņas, Pāces vilnas fabrika, Dainu tēva bērnības zeme, Šlīteres bāka, zaļibaltzilais līvu karogs, sarkanās brūkleņogas, gājputnu ceļš un zilās govis.


The forests like the sea and the sea like the forests! From the winding river of Rakupe in the south up to the lighthouse in the Cape of Kolka in the north, surrounded by hummocks, dips and Slitere Blue hills – this is the region of Dundaga! Ancient Livonian fishing villages and culture house in Mazirbe, the beach of fine sand, meeting of two seas, birds and people in the Cape of Kolka, Livonian language and Liv dialect, prickly junipers of Kolka, Slitere National park and diverse nature valuables, the pyramid of Valpene, the ancient bank of the Baltic ice lake, Crocodiles’ nest, Dundaga manor house, rounded backs of the hummocks and boggy dips, Pace wool manufacturing plant, Slitere lighthouse, the green-white-and-blue Livonian flag, pink cowberries, the flyway and the blue cows.


Дундагский край. Приезжай и проведай Зеленую деву в Дундагском замке, прислушайся к звучанию ливского языка, к шуму леса и моря! Поприветствуй Дундагского Крокодила, вздремни под сенью векового дуба и поднимись на Слитерсий маяк! Вдохни бодрый сосновый и можжевеловый аромат и сосчитай ряды старинных заборов в ливских поселках! Отведай ржаных пирогов «Скландраусис» и копченой камбалы и пустись в веселый танец на празднике двух морей в Колке!
K: Alanda Pūliņa

Zeme pie divām jūrām!

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks