B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

BALTIMAGE

LVA

M: info@baltimage.lv
W: www.baltimage.lv
T: 29483223
A: Daugavgrīvas iela 49 k-1, LV-1007


Mācību centrs BaltImage ir pieaugušo valodu mācību centrs, kas sniedz saviem klientiem iespēju apgūt valodu ne tikai tradicionālos un inovatīvos veidos tepat Rīgā, Latvijā, bet arī sniedz iespējas apvienot valodu mācīšanos ar ceļošanu un pozitīvu emociju un iespaidu gūšanu. Turklāt, mēs nevēlamies Jūs aizvest uz tūristu pārpildītām un komerciālām vietām, ko piedāvā visi! Mēs izvēlamies Jums piedāvāt īpašas, mazas vietiņas pasaulē, lai ļautu Jums apgūt valodu, izbaudīt autentisku vidi un kultūru, baudīt tradicionālos, vietējos ēdienus, izjust vietējās tradīcijas, ikdienu un svētku dienas, iepazīt un iegūt jaunus draugus kultūrā, kura ir tuva tieši Jūsu sirdij un ļauties 24 stundu valodas piedzīvojumam, lai smeltos iedvesmu to apgūt arvien vairāk! :)


The training center BaltImage is language learning center for adults that provides its customers the opportunity to learn the language, not only in traditional and innovative ways here in Riga, Latvia, but also provides opportunities to combine language learning with travel, gaining positive emotions and making impressions. Moreover, we do not want to take you to crowded touristic and commercial sites offered by everybody! We choose to offer you special, small little place in the world to allow you to learn the language, enjoy the authentic environment and culture, enjoy traditional, local cuisine, experience the local traditions, the daily life and holidays, get to know and make new friends in culture, which is so close to your heart and indulge in 24-hour language adventure in order to draw inspiration to learn more and more! :)


Учебный центр "BaltImage", обучающий иностранным языкам взрослых и применяющий традиционные и инновационные методы обучения, предоставляет возможность сделать это не только здесь на месте, в Риге, В Латвии, но и объединить изучение языка с путешествием и получением позитивных эмоций и впечатлений. К тому же, мы не хотим отправлять Вас в переполненные туристами, коммерческие поездки и места, предлагаемые многими. Наш выбор и предложение: особенные, эксклюзивные места в мире, которые дадут Вам возможность освоить язык, окунуться в аутентичную среду и культуру страны, насладиться местной, традиционной едой, прочувствовать колорит традиций, каждодневной и праздничной жизни, узнать и приобрести новых друзей той страны, культура которой близка Вашему сердцу! Разрешите себе "языковое приключение" все 24 часа в сутки, и пусть вдохновение освоения иностранного языка только возрастает! :)

D:

Ivita Ozola
K: Ivita Ozola

Mācies valodu izbaudot dzīvi vietā no kurienes tā nāk!

B:

3 Tūrisma aģents
4 Ienākošais tūrisms
6 Izejošais tūrisms
17 Izglītības iestādeT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks