B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

Taipei Mission in the Republic of Latvia

TWN

M: tmil@tmil.lv
W: http://www.roc-taiwan.org/lv/
T: +371 67320610
F: +371 67323268
A: Elizabetes iela 2a, Room 602, World Trade Center, Riga, LV-1340, Latvia


Taipejas Misija Latvijas Republikā ir Ķīnas Republikas (Taivānas) pārstāvniecība trīs Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Misijas galvenais mērķis ir veidot sadarbību starp Ķīnas Republiku (Taivānu) un Baltijas valstīm ekonomikas, kultūras, izglītības, zinātnes u.c. jomās. Taivāna ir lielisks tūrisma galamērķis visiem ceļotgribētājiem no Baltijas valstīm, aicinot atklāt šīs skaistās salas iedzīvotāju viesmīlību, kas sasildīs ikvienu nosalušu sirdi. Taivāna ir sala un arhipelāgs Austrumāzijā, kas sastāv no Taivānas salas un vairākām mazām salām - Penhu salām, Orhidejas salas, Zaļās salas u.c. Taivānas vēsturiskais nosaukums ir Formozas sala, kas portugāļu mēlē (Ilha Formosa) nozīmē “Skaistā sala”. Salas daudzveidīgo un elpu aizraujošo ainavu nosaka tās ģeogrāfiskais novietojums - tā atrodas uz vulkāniskās joslas jeb t.s. ‘’uguns gredzena’’. Taivānas teritorija ir tikai 36 tūkstoši km2, kur majestātiskas kalnu virsotnes mijas ar ielejām, līdzenumiem, jūras līčiem un brīnišķīgām pludmalēm. Kalni aizņem teju trīs ceturtdaļas salas teritorijas un vairāk, kā divsimts kalnu virsotņu pārsniedz 3000 metru augstumu (augstākā virsotne Yu Shan 3952 m). Floras un faunas unikālo dažādību ietekmē tropiskās, sub-tropiskās un mērenās klimata joslas līdzāspastāvēšana noslēgtā salas teritorijā. Šeit ir novērotas ap 18 400 savvaļas dzīvnieku un putnu sugas, no kurām 20% tiek uzskatītas par apdraudētām. Taivāna ir viens no endēmisko (tādu, kas sastopami tikai vienā izolētā reģionā) putnu un dzīvnieku centriem pasaulē, kur brīvā dabā sastopami, piemēram, Taivānas fazāns, Formozas zilā žagata, Taivānas plankumainais briedis, Formozas melnais lācis un klinšu pērtiķis u.c. Lai aizsargātu nenovērtējamās dabas un kultūras bagātības, Taivānas valdība ir izveidojusi 8 nacionālos dabas parkus un 13 gleznainu dabas skatu vietas. Apceļojot Taivānu, ko tās iedzīvotāji lepni dēvē par Āzijas sirdi, ikviens var atrast ko savai sirdij un gaumei piemērotu. Jūs esat aicināti apmeklēt dažādus tradicinālos ķīniešu kultūras festivālus un Taipejas Nacionālo pils muzeju, kas sevī glabā vienu no lielākajām Ķīnas vēstures materiālu kolekcijām pasaulē. Apmeklējiet arī Nakts tirgu – izslavētu Āzijas virtuves gardēžu paradīzi, kā arī atpūtieties vai nirstiet brīnišķīgās pludmalēs, vien 40 minūšu braucienā no Taipejas centra! Taivāna ir sala, kurā tehnoloģijas un debesskrāpji mijas ar tūkstošiem gadus vecām tradīcijām, bet cilvēku viesmīlība un sirsnība ir neizmērojama. Dodoties uz Taivānu, Baltijas valstu pilsoņiem 90 dienas ir bezvīzu režīms. Vairāk informācijas Taivānas Tūrisma birojā: www.taiwan.net.tw Taipejas misija Latvijas Republikā: www.roc-taiwan.org/lv/ Vairāk informācijas Taivānas Tūrisma birojā: www.taiwan.net.tw


The Taipei Mission in the Republic of Latvia is a representative office of the Republic of China (Taiwan) covering the three Baltic States – Estonia, Latvia and Lithuania. The main goal of the Mission is to bridge the cooperation between the Republic of China (Taiwan) and the Baltic States in the fields of economy, culture, education, science, etc. Taiwan as a great tourism target for travelers from the Baltics, inviting to discover the peoples hospitality of this beautiful island which will warm up every heart frozen in this always cold and dump East European autumn and winter time. Taiwan is an island and an archipelago in East Asia, composed of Taiwan island and several smaller islands as the Penghu islands, Orchid Island, Green Island etc. The historical name of Taiwan is Formosa, from Portuguese: Ilha Formosa or “Beautiful island”. Taiwan lies on the western edge of the Pacific “rim of fire”, and continuous tectonic movements have created breathtaking and varied landscapes – despite the Taiwans total land area is about 36,000 square kilometers, you can see majestic peaks, rolling hills and plains, beautiful basins and beaches. More than two hundred peaks are elevated over 3000 m (the highest being Yu Shan at 3,952 m), making Taiwan the worlds fourth-highest island. Taiwans tropical, sub-tropical and temperate climates in sequestered island provide unique diversity of flora and fauna. There are about 18,400 species of wildlife on the island, with more than 20% being rare or endangered species. Taiwan is one of the worlds centers of bird and wild animal endemism (home for species that can be found in one isolated area only). Among these are Taiwan serow, Formosan rock monkey, Formosan black bear, Formosan blue magpie, Formosan Sika deer etc. To protect the endangered inestimable riches of nature and culture the Taiwans government has established 8 national parks and 13 national scenic areas. Everyone may find something for his/her heart and taste traveling around Taiwan proudly called the Heart of Asia by its people. You are welcome to visit different traditional Chinese culture festivals, Taipei National Palace Museum: one of the finest museums of Chinese history Collections in the world, famous Night market – the paradise for Chinese Cuisine gourmets, enjoy brilliant beaches just 40 minutes drive from Taipei Center so beloved by divers from all around the world. See how skyscrapers and modern technologies interchanges with thousand years old traditions. Visa free regime for 90 days for citizens of Baltic States! Taiwans Tourism Bureau: www.taiwan.net.tw Taipei Mission in the Republic of Latvia: www.roc-taiwan.org/lv/ Taiwans Tourism Bureau: www.taiwan.net.tw


Тайвань – прекрасное место для путешествия. Туристам из стран Балтии предлагается открыть для себя гостеприимство народа, этого прекрасного острова, который сможет согреть каждое замерзшее сердце, в холодное восточноевропейское осеннее и зимнее время. Тайвань– остров и архипелаг в Восточной Азии, состоящий из острова Тайвани и нескольких меньших островов: Пескадарские острова, остров Орхидей, Зелёный остров и др. Историческое название Тайвани – Формоза, от португальского Ilha Farmosa или «Прекрасный остров». Тайвань находится на западной окраине Тихоокеанского региона, на «краю огня», где непрерывные движения тектонических плит создали захватывающие и разнообразные ландшафты, несмотря на то, что общая площадь Тайвани составляет около 36000 квадратных метров, здесь можно увидеть величественные вершины, холмы и равнины, красивые водоёмы и пляжи. Более чем 100 вершин, поднимающиеся выше 3000 м (высочайшая вершина Юшань, высота 3952 м). Взаимодействие тропического, субтропического и умеренного климатических поясов на территории острова, влияет на его уникальное разнообразие флоры и фауны. На острове обитает около 18400 видов животных, более чем 20% из них являются редкими и исчезающими видами.Тайвань является одним из мировых центров эндемичных видов птиц и диких животных (место обитания животных, которое может быть только в изолированной местности). Среди них - тайваньский сероу, формозанский черный медведь, формозанская голубая сорока, формозанский пятнистый олень и др. Чтобы защитить исчезающие бесценные богатства природы и культуры, правительство Тайваня создало 8 национальных парков и 13 национальных живописных мест. Путешествуя по Тайваню, каждый может найти что-то для своего сердца и вкуса, жители острова с гордостью его называют - Сердце Азии. Добро пожаловать на различные традиционные фестивали китайской культуры, Национальный дворцовый музей Тайбэя, где находится одна из самых больших коллекций в мире китайской истории, знаменитый ночной рынок — рай для гурманов кутайской кухни, насладитесь великолепными пляжами, всего лишь в 40 минутах езды от центра Тайбэя, излюбленное место для дайверов со всего мира. Здесь вы увидете, как небоскрёбы и современные технологии, соседствуют с тысячелетними традициями. Безвизовый режим в течение 90 дней для граждан стран Балтии! Туристическое бюро Тайваня: www.taiwan.net.tw Миссия Тайбей в Латвийской Республике: www.roc-taiwan.org/lv/

D:

Head of Mission: Mr. Rong-Chuan WU
K: Director of Division: Mr. Chung-Yung KENG

Promote bilateral substantive relations between Taiwan and Latvia

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācija
11 Lauku tūrismsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks