B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

SIAULIAI TOURISM INFORMATION CENTRE

LTU

M: tic@siauliai.lt
W: tic.siauliai.lt
T: +370 41 523110
A: Vilniaus str. 213-77, LT-76348 Šiauliai Lithuania


Šauļu TIC viesiem un pilsētas iedzīvotājiem sniedz informāciju par Šauļu un Šauļu reģiona vēsturi, apskates vietām, pasākumiem, tūrisma pakalpojumiem un iespējām. TIC organizē arī pilsētas pasākumus un īsteno dažādus komunikācijas projektus, kas saistīti ar Šauļu pilsētas tēla stiprināšanu, vietējo iedzīvotāju identitātes apzināšanos un tūristu plūsmu palielināšanu. Šauļu TIC ir biedrs šādās organizācijās: Lietuvas Tūrisma informācijas centru asociācija (no 2002. g); Šauļu Rūpniekus asociācija (no 2015. g.); Šauļu Tirdzniecības, rūpniecības un amatu kamera (no 2015. g.).


Šiauliai TIC provides information to guests and city residents about history, places of interest, events, tourism services and possibilities of Šiauliai city and Šiauliai region. It also organizes events of the city and carries out various communication projects related to image building of Šiauliai city, promotion of identity of local population and increase of tourists’ flows. Since 2002, Šiauliai TIC has been a member of the Lithuanian Association of Tourist Information Centres. Tourism Information Centres Association of Lithuania (since 2002); Šiauliai Association of Industrialists (since 2015); Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts (since 2015).


Шяуляйский TIC предоставляет туристам и жителям города информацию об истории, достопримечательностях Шяуляй и Шяуляйского региона, о проводимых мероприятиях и туристических услугах, а также организует городские мероприятия и реализует различные проекты, направленные на поддержку имиджа города Шяуляй, на формирование идентичности местных жителей и на увеличение потока туристов. Шяуляйский Центр туристической информации является членом следующих организаций: Литовской ассоциации Центров туристической информации (с 2002 года), Шяуляйской Торгово-промышленной и ремесленной палаты (с 2015 года).

D:

Director Ruta Stankuviene
K: Ruta Stankuviene

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks