B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

KEL Travel

LVA

M: info@keltravel.lv
W: www.keltravel.lv
T: +37120141406
A: Aleksandra Čaka 121, Rīga


KEL Travel - DRAUDZĪGI un atvērti jebkuram klientam gan attieksmes, gan cenas ziņā, RŪPĒJAMIES par jebkura klienta labsajūtu ceļojuma laikā, tāpēc esam sasniedzami 24/7, PIEDĀVĀJUMI jebkurām prasībām, vēlmēm un ceļojuma veidam, kā arī papildus produktiem, ATBILDĪGI par sava klienta ceļojumu, drošību un norisi, piemeklējam ceļotāja budžetam atbilstošu ceļojumu.


KEL Travel - friendly and open to any customer care for all clients during the trip, so we are available 24/7, offers all the requirements, preferences and the type of travel, as well as additional products, responsible for the rest of his client, safety and conducting travel , select the appropriate travel budget for any client.


KEL Travel - дружелюбны и открыты для любого клиента, заботимся о всех клиентах во время поездки, поэтому мы доступны 24/7, предложения для любых требований, предпочтений и типу поездок, а также дополнительных продуктов, ответственные за отдых своего клиента, безопасность и проведение путешествия, подбираем соответствующее путешествия для любого бюджета клиента.

P:

TezTour, Alida Turs, Mouzenidis, Interlux travel,Priekstūre, VRK travel, Ozolciems tūre.

D:

Liene Grīnberga
K: Liene Grīnberga

TAVA MĪĻĀKĀ TŪRISMA AĢENTŪRA!

B:

3 Tūrisma aģents
4 Ienākošais tūrisms
5 Vietējais tūrisms
6 Izejošais tūrisms
7 Biznesa tūrisms
8 Konferenču tūrisms
9 Kruīzi/prāmji
10 SPAT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks