B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

FOUNDATION SAAREMAA TOURISM

EST

M: info@saaremaatourism.ee
W: www.saaremaatourism.ee
T: +3725050100
A: Tallinna 25, Kuressaare 93812


Sāremā Tūrisma Asociācija (Sihtasutus Saaremaa Turism) ir viena no tūrisma nozares jumta organizācijām Sāremā apriņķī, ko ir dibinājuši uzņēmēji. Sāremā Tūrisms apvieno spēcīgus un pieredzējušus tūrisma uzņēmumus no dažadām jomām (ceļojumu organizēšana, naktsmītnes, transports, apskates objekti). Asociācijas pamatprincips ir popularizēt Sāremā, tālāk arī Igauniju, jo tādējādi gūst labumu arī katrs uzņēmums atsevišķi. Sāremā Tūrisma darbība: • Koordinē piedalīšanos ārvalstu tūrisma gadatirgos; • Katru gadu izdod tradicionālo tūrisma katalogu „Sāremā & Muhu“; • Rīko mārketinga pasākumus (tūres ārvalstu žurnālistiem) • Asociācijas pārstāvji aktīvi piedalās apgabala apaļā galda diskusijās, apmācībās, darbības stratēģiju plānu apspriedēs u.c. tūrisma nozares attīstībai svarīgos notikumos; • Izsaka savu viedokli visās svarīgākajās problēmu apspriedēs apriņķī un, ja vajadzīgs, arī aiz tā robežām. To atbalsta asociācijas darba princips, ka katram ir iespēja piedalīties organizācijas darbībā un tādējādi dot savu ieguldījumu gan savu, gan kopējo mērķu realizēšanai.


Saaremaa Tourism Foundation founded at the initiative of private companies, it is one of the umbrella organizations in this field in Saare County. Saaremaa Tourism unites strong and experienced companies that support tourism in different fields (tour operators, accommodation providers, transport companies, specific tourist attractions). The principle of the Foundation is that we market Saaremaa not only in Estonia but also abroad, because thus every company individually gets benefits. Activities of Saaremaa Tourism Foundation: • Coordinates participation in foreign trade fairs; • Publishes a traditional tourism catalogue each year, entitled Saaremaa & Muhu; • Organizes marketing events (familiarization trips for foreign journalists etc…); • Foundation reps take active part in regional roundtables, trainings, discussions on activity plans and other events that are important for the development of the tourism sector; • We contribute input to all of the most important discussions on issues in the county and, if necessary, more distant regions. The image of the Foundation is shaped mainly though a consistently high quality of activity, achieved through competences, experiences, cooperative activity and thorough discussion.


Saaremaa Turism является одной из зонтичных организаций в сфере туризма Саареского уезда, которая была создана по инициативе предпринимателей. Saaremaa Turism объединяет сильных и опытных предпринимателей разных областей (организация туристических поездок, проживание, транспорт, достопримечательности). Принципом ЦУ является представление Сааремаа и за пределами Эстонии, так как это принесёт пользу каждому предприятию в отдельности. Деятельность ЦУ Saaremaa Turism: • Координирует участие в ярмарках; • Издание ежегодного туристического каталога «Saaremaa & Muhu»; • Организация маркетинговых мероприятий (FAM туры для иностранных журналистов); • Представители ЦУ принимают активное участие в проводимых в регионе круглых столах, курсах, обсуждениях программ работы, в необходимых для развития туризма мероприятиях; • Высказывается своё мнение по поводу решения наиболее весомых проблем, как в уезде, так и при необходимости за его пределами; Имидж ЦУ складывается, прежде всего, посредством высокого качества всех действий, которое достигается путём компетентности, опыта, совместной деятельности и подробных обсуждений.

P:

Saaremaa Food Festival www.saaremaatoidufestival.ee

D:

Angela Nairis angela@saaremaatourism.ee
K: Angela Nairis angela@saaremaatourism.ee

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācijaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks