B17e-katalogs_side1.jpg
B17e-katalogs_side2.jpg
B17e-katalogs_side3.jpg
Atpakaļ

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

LVA

M: info@bsa.edu.lv
W: www.bsa.edu.lv
T: (+371) 67100610
F: -
A: Rīga, Lomonosova iela 4, LV 1019


Baltijas Starptautiskā akadēmija – lielākā Latvijas privātā augstskola (dibināta 1992. gadā) (turpmāk tekstā - BSA), kurā studē vairāk nekā 4500 studentu, tai skaitā 450 ārvalstu studentu no 20 Eiropas un pasaules valstīm, kas veido multikulturālu vidi akadēmijā, kurā studiju kursus docē 200 vēlēto štata mācību spēku, no kuriem 100 ir zinātņu doktori un profesori. Studijas BSA notiek multilingvāli (programma Eurolingua): latviešu, krievu un angļu valodā. Studentiem ir iespēja apgūt svešvalodas - angļu, vācu, franču, spāņu, zviedru, krievu. BSA regulāri tiek organizētas starptautiskās studentu vasaras skolas, mākslas izstādes, semināri, zinātniskās konferences, apaļo galdu diskusijas. Akadēmija nodrošina studiju iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. BSA piedāvā programmas 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas (mācību ilgums – 2-2,5 gadi un 4-4,5 gadi), akadēmiskā un profesionālā bakalaura izglītības studijas (mācību ilgums – 3-4,5 gadi), kā arī akadēmiskās un profesionālās maģistrantūras un doktorantūras studijas. Akadēmijā piedāvā studijas 32 studiju programmās. Vieno no veiksmīgākām un populārākām ir “Tūrisma un viesmīlības vadības” studiju programma, kura nodrošina gan augstas kvalitātes studijas, gan iespēju gūt profesionālās prasmes un iemaņas prakses laikā viesnīcās, restorānos un tūrisma kompānijās Latvijā, Vācijā, Spānijā, Grieķijā un citās Eiropas un pasaules valstīs.


The Baltic International Academy (BIA) is the largest private higher educational establishment in Latvia (organised in 1992); 4500 students enrolled at Academy, of which more than 450 international students from 22 different countries of Europe and the world; this fact contributes significantly to a multicultural environment at the Academy. The courses are taught by 200 full-time lecturers, including 100 assistant professors and professors with PhD grade. The Academy organizes regularly the international summer schools for students, art exhibitions, workshops, conferences and round-table discussions. The Academy provides conditions for learning for people with disabilities. The BIA works by “Eurolingua” training programme, which is multilingual programme: languages of instruction are Latvian, Russian and English. The students can study English, German, French, Spanish, Swedish and Russian as foreign languages. The BIA uses professional training programmes of higher education of the 1st and the 2nd levels (study course is 2-2,5 years and 4-4,5 years respectively), the academic and professional Bachelor degree programmes (duration of 3-4.5 years ), as well as the professional and academic postgraduate and doctoral courses. Academy provides training by 32 study programmes in total. One of the most successful and popular programmes is the programme “Tourism and Hospitality Management”, which allows obtaining the opportunity to practice in hotels, restaurants and travel agencies in Latvia, Germany, Spain, Greece, in other European countries and in countries around the world in addition to high-quality higher education course.


Балтийская Международная академия (БМА) - крупнейшее частное высшее учебное заведение в в Латвии (создано в 1992 году), в котором обучается 4500 студентов, в том числе свыше 450 иностранных студентов из 22 стран Европы и мира, что образует мультикультурную среду в академии. Лекции преподают 200 штатных преподавателей, среди них 100 докторов наук и профессоров. В академии регулярно организуются международные летние школы для студентов, художественные выставки, семинары, научные конференции, дискуссии за круглым столом. Академия обеспечивает условия для обучения людей с ограниченными возможностями. Обучение в БМА ведется по программе «Eurolingua» - мультилингвально: обучение проходит на латышском, русском и английском языках. В качестве иностранного студенты могут изучать: английский, немецкий, французский, испанский, шведский, русский языки. В БМА проводится обучение по программам высшего профессионального образования 1-го и 2-го уровней (срок обучения 2-2,5 года и 4-4,5 года), по программам академического и профессионального бакалавриата (срок обучения 3-4,5 года), а также в профессиональной и академической магистратурах и докторантуре. Всего в академии 32 учебных программ. Одной из наиболее успешных и популярных является программа «Управление туристическим и гостиничным бизнесом», которая дает возможность помимо высококачественного обучения, получить и возможность профессиональной подготовки на практиках в отелях, ресторанах и туристических компаниях в Латвии, Германии, Испании, Греции и в других странах Европы и мира.

D:

Staņislavs Buka, Valērijs Ņikiforovs
K: Marina Gunare, (+371) 26452527

B:




T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks