Dabas aizsardzības pārvalde izglītos par dabas daudzveidību un cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu


Dabas aizsardzības pārvalde “Green Expo Riga 2018” apmeklētājiem piedāvās gan saturīgas diskusijas gandrīz visās foruma "Green Expo" paneļdiskusijās, gan stendu, kurā būs pieejama informācija par diviem pārvaldes īstenotajiem projektiem - LIFE Restore un LIFE Ekosistēmu pakalpojumi. 


Stendā būs iespēja noskatīties dažādas īsfilmas, pārrunāt aktuālās tēmas ar projektu ekspertiem un iespēja izmēģināt jauno Latvijas degradēto kūdrāju datu bāzi Dabas aizsardzības pārvaldes sistēmā "Ozols".

Latvija ir purviem bagāta valsts un lielvalsts kūdras ieguvē visas pasaules kontekstā, taču saimnieciskās darbības un dabas resursu izmantošanas rezultātā (kūdras ieguve, lauksaimniecība un mežsaimniecība) purvi no siltumnīcefekta gāzu (SEG) piesaistītājiem un milzīgām krātuvēm pārvēršas par SEG izdalītājiem un ietekmē klimata izmaiņas. LIFE Restore ir valstiski nozīmīgs projekts. Lai noteiktu, cik daudz Latvijā ir tieši kūdras ieguves ietekmētu teritoriju, kādā stāvoklī tās atrodas (daļā no tām kūdras ieguve pārtraukta pirms vairākiem gadu desmitiem un šīs teritorijas netiek izmantotas), kā arī to reālo ietekmi uz klimatu, LIFE Restore veic degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā, pēta siltumnīcefekta gāzu emisijas un izstrādā rekomendācijas šādu teritoriju ilgtspējīgai turpmākai izmantošanai, kas būs piemērotas tieši Latvijas apstākļiem un ļaus līdzsvarot vides, klimata un ekonomiskos aspektus.

Dabas aizsardzības pārvalde ir valsts iestāde ar misiju saglabāt dabas daudzveidību un veicināt cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu, lai dabas vērtības arī nākotnē priecētu vēl daudzas paaudzes. Dabas aizsardzības pārvalde aicina – iesim dabā ar izpratni un saudzēsim mūsu dabas bagātības, novērtēsim tās un palīdzēsim saglabāt!

Plašāka informācija:
www.daba.gov.lv
facebook.com/dabasparvalde