RTU speciālisti stāstīs par laboratorijās pieejamajiem testēšanas pakalpojumiem un zinātni

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts izstādē “Vide un enerģija 2018” reklamēs savus testēšanas pakalpojumus, apmācības un konsultācijas iespējas un stāstīs par zinātni un studijas iespējām.

Institūta pārstāvji pastāstīs konkrētāk par piedāvātajiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar laboratorijās pieejamajiem testēšanas pakalpojumiem, iespējamajām apmācībām un konsultācijām, kā arī pētniecību un studiju iespējām.

Institūts piedāvā šādus pakalpojumus saistītus ar testēšanu:

Ar Biosistēmu laboratoriju tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:

Saules energosistēmu laboratorija piedāvā Saules un siltuma akumulācijas sistēmu modelēšanu. UseScience sistēmā ir apkopota informācija par pētniecības iekārtām, programmatūrām un institūta piedāvātajiem pakalpojumiem. Apkopotā informācija ir pieejama šeit.

Tiek piedāvātas konsultācijas par šādām tēmām:
Kā arī tiek rīkoti apmācību semināri gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem.

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) attīstības mērķi – materiālās, tehniskās un zinātniskās bāzes nodrošināšana Latvijas zinātnes attīstībai enerģētikas un vides zinātnes jomās, zinātnisko pētījumu veikšana, produktu un pakalpojumu radīšana ar augstu pievienoto vērtību un mērķi tos izmantot Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kā arī aprobēt to komercializāciju inovatīvo tehnoloģiju tirgū ar citu institūciju palīdzību un atbalstu, un īstenot bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas.

Vairāk:
Āzenes iela 12 – K1, Rīga, Latvija, LV-1048
+371 67 089 923
info@videszinatne.lv
www.facebook.com/RTUVASSI