Konference „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģijas un klimata izaicinājums: mobilitāte un cirkularitāte”

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar izstādi „Vide un enerģija” rīko starptautisku konferenci, kas ceturtdien, 2018. gada 18. oktobrī, notiks „Altum” konferenču zālē Rīgā.


Šīs konferences mērķis ir vērst uzmanību uz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopējo potenciālu klimata pārmaiņu un enerģijas izaicinājumu risināšanā un Baltijas jūras reģiona stiprināšanā, izmantojot kompetenci un zinātību ar klimatu saistītos jautājumos.

Pasākums ir paredzēts politikas veidotājiem, pašvaldību vadītājiem un uzņēmumu pārstāvjiem. Pasākuma norise sakrīt ar ikgadējo izstādi „Vide un enerģija”, kas notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 2018. gada 19.–21. oktobrī. Konferences dalībnieki saņems bezmaksas biļeti uz izstādi. Izstādes laikā ir paredzēta īpaša uzņēmumu kontaktinformācijas apmaiņas programma brīvā veidā.

Aicinām pieteikties konferencei:
Maija Kāle, padomniece, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā: maija@norden.lv

Pieteikties dalībai izstādē:
Gints Šāvējs, projekta vadītājs, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1: gints.savejs@bt1.lv