PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

UZTICIES PIEREDZEI!


Stand Nr.: A39
Country:  Latvija

Zinātniskais institūts “BIOR” ir valsts nozīmes pētniecības centrs, vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas laboratorija Baltijā ar vairāk nekā 350 akreditētām testēšanas metodēm, kas veic vairāk nekā miljons analīžu gadā pārtikas, veterinārajā un vides jomā. "BIOR" – uzticies pieredzei! www.bior.lv
The institute BIOR is a national research centre and a leading food and veterinary laboratory in the Baltic States with more than 350 accredited methods, performing more than million tests per year in food, veterinary and environmental field. BIOR – trust experience! www.bior.lv
Научный институт “BIOR” является исследовательским центром государственного значения, ведущей лабораторией продовольствия и ветеринарной медицины в Балтии, которая использует более 350 аккредитованных методов и проводит свыше миллиона анализов в год, включая исследования продовольствия и окружающей среды. “BIOR” – доверьтесь опыту!

Contacts

location_on Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija
link http://www.bior.lv
email bior@bior.lv
phone 371 67620513 / 28369560
person Jevgēnija Makijenko

Trademarks
Branch

* The catalogue contains information supplied by participants. The participant accepts full liability for the content of information published.