LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS (LTC)

MĒS ATBALSTĀM INOVĀCIJU!


Stand Nr.: A26 / B27
Country:  Latvija

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir pirmā Latvijā izveidotā inovācijas atbalsta struktūra. LTC darbības mērķis ir veicināt tehnoloģiski orienētu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un starptautisko sadarbību. LTC ir viena no Eiropas Biznesa atbalsta tīklu partnerorganizācijām Latvijā.
Latvian Technological Center (LTC) is the first innovation support structure established in Latvia. The goal of LTC is to promote technology-based small and medium sized enterprises. LTC is also a partner organization of Enterprise Europe Network in Latvia.
Латвийский технологический центр (LTC) является первой структурой поддержки инноваций, созданной в Латвии. Цель деятельности LTC – содействие росту технологически ориентированного малого и среднего предпринимательства и международному сотрудничеству. LTC – одна из партнерских организаций Европейской сети поддержки бизнеса в Латвии.

Contacts

location_on Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006, Latvija
link http://www.innovation.lv/ltc/
email iviksna@ltc.lv
phone 371 67540703
person Ints Vīksna

Trademarks
Branch

13 Information technology / services

13.9 Education and training

13.11 Consultancy


* The catalogue contains information supplied by participants. The participant accepts full liability for the content of information published.