INTERNATIONAL TRADE CENTRE

TRADE IMPACT FOR GOOD


Stand Nr.: E17 / F13
Country:  Ukraine

Starptautiskā Tirdzniecības centra (ITC) projekts "Ukrainas augļkopības un dārzeņkopības saimniecību iesaistīšana globālajā un vietējā tirgū, kā arī pievienotās vērtības veidošanas ķēdēs", kuru finansē Zviedrija, sekmē Ukrainas ražošanas un apstrādes uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu, iekļaušanos nacionālajās un globālajās pievienotās vērtības veidošanas ķēdēs, kā arī palīdz apgūt jaunus tirgus.
The ITC project “Linking Ukrainian SMEs in the Fruits and Vegetables Sector to Global and Domestic Markets and Value Chains” funded by Sweden, helps Ukrainian producing and processing companies to increase the competitiveness, integrate into national and global value chains, access new markets.
Проект ITC "Содействие выходу МСП плодоовощного сектора на внешние рынки и включение их в цепочки добавленной стоимости", финансируемый Швецией, помогает украинским производителям повысить свою конкурентоспособность и выйти на новые рынки.

Contacts

location_on Office 309–310, 20, Perekopska Street, Kherson, 73000, Ukraine
link http://www.tradeproject.com.ua
email itcukraine@intracen.org
phone 380 509577786
person Alena Kolomoitseva, National Project Manager

Trademarks
Branch

2 Canned food, ready-to-serve food, soups, sauces and dressings, spices, dried fruit and vegetables

2.8 Preserved vegetables

2.10 Pickles

2.16 Ingredients for ready meals

2.19 Snack articles

2.28 Herbs

2.29 Nuts

2.34 Dried vegetables

2.67 Snack products

2.75 Soup spices

8.20 Fruit jams

8.30 Hazelnut and nougat creme

9 Fresh fruit and vegetables

9.1 Fresh fruit

9.2 Fresh vegetables

10.6 Vegetable juices

31 Raw materials, spices, food additives

31.27 Vegetable powders

31.29 Seasonings

31.30 Spices, essences, flavours and condiments for the food industry

31.32 Essences and flavours


* The catalogue contains information supplied by participants. The participant accepts full liability for the content of information published.