Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs
Stenda uzbūve

Jūsu vizītkarte izstādē noteikti būs stends, kurā darbosieties un prezentēsiet savu piedāvājumu! Tādēļ aicinām izvēlēties Jums vispiemērotāko!

Daudzi dalībnieki izvēlas veidot dizaina oriģinālstendus, kas vislabāk raksturo un prezentē konkrēto uzņēmumu.

Taču vienlīdz labi var izpausties un strādāt arī standarta stendos.

Lai izveidotu Jums vispiemērotāko stendu, sazinieties ar Oskaru Zaļkalniņu.