BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Energoefektivitātes pasākumu īstenošanai valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos apstiprināti 9 projekti

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) pirmā projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefektu gāzu (SEG) emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” ietvaros finansējuma saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi 9 projektus. 

No tiem apstiprināti 2 projekti, kuros pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums ir virs 500 tūkst. eiro, bet 7 projekti, kuros pieprasītais finanšu instrumenta atbalsts ir līdz 500 000 eiro.

Katrā projektu grupā tika veikta iesniegto projekta iesniegumu izvērtēšana pēc Ministra kabineta noteikumos paredzētajiem kvalitātes kritērijiem*, tā kā konkursa ietvaros kopējais pieprasītais līdzfinansējuma apmērs bija lielāks par pieejamo, tika atbalstīti projekti ar visaugstāko kopējo kvalitātes kritēriju punktu kopsummu.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta mērķis ir tādu energoefektivitātes pasākumu īstenošana, kas samazina enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisijas valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos, veicot to pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu. Tādējādi ne tikai uzlabojot un atjaunojot ēku kultūrvēsturisko vērtību, bet arī radot paraugu citiem šādu ēku apsaimniekotājiem, kas vēlas arhitektūras pieminekļos īstenot līdzīgus pasākumus.

Papildus informējam, ka kopumā projektu grupā ar pieprasīto EKII līdzfinansējumu virs 500 tūkst. eiro, tika iesniegti 5 projektu iesniegumi, savukārt grupā līdz 500 tūkst. eiro tika saņemti 14 projektu pieteikumi.

Ar EKII finansēto projektu atklāta konkursa par SEG emisiju samazināšanu valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos rezultātiem var iepazīties šeit:
http://varam.gov.lv/lat/fondi/ekii/projekti/emisiju_samazinasana_arhitekturas_piemineklos/konkursa_rezultati

*Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 35 4. pielikumam

Top